شهرداری

تاریخچه شهرداری

شهر زاینده رود در سال 1379 با عنایت به ردیف 3 مصوب شماره 15288/ت 21357ک کمیسیون دفاعی هیات محترم دولت و طی مصوبه شماره 34/1/11112- 27/10/79 در سال 1379 از ادغام 5 محله پراکنده به نامهای باباشیخعلی ، بیستجان ، بهجت آباد ، کله مسلمان و کله مسیح تشکیل و بواسطه عبور رودخانه زاینده رود از سراسر طول این شهر نام آن زاینده رود گزارده شد.

درجه شهرداری زاینده رود در حال حاضر 5 می باشد.

معرفی شهرداران شهر زاینده رود

درباره شهردار

shahrdar_0

ابوالفضل توکلی

متولد : 1360/01/12 - اصفهان

مدارک تحصیلی :
مهندسی عمران - کارشناسی ارشد علوم سیاسی

خلاصه سوابق :

1- استانداری اصفهان

از سال 1382 تا 1384

2- مسئول دفتر فنی شهرسازی و حراست

شهرداری زاینده رود از سال 1384 تا 1386

3- کارشناس حراست و مسئول حراست

ساختمان شماه 3 استانداری از سال 1386 تا 1388

4- شهردار

شهر زاینده رود از سال 1388 تا 1392

5- عضو شورای سازمان حمل و نقل جمعی

شهرداری های شهرستان لنجان از سال 1388 تا 1392

6- عضو شورای سازمان همیاری

شهرداری های از سال 1388 تاکنون

7- عضو شورای سازمان خدمات طرحی

شهرداری های استان اصفهان از سال 1388 تاکنون

8- عضو هیأت مدیره شرکت بازیافت

شهرداری های شهرستان لنجان از سال 1389 تا 1392

9- بازرس ویژه استاندار

اصفهان از سال 1391 تا 1392

10- عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان اصفهان از سال 1392 تاکنون

11- شهردار

شهر ایمانشهر از سال 1392 تا 1393

12- عضو شورای سازمان حمل و نقل جمعی

شهرستان فلاورجان از سال 1392 تا 1393

13- عضو هیأت مدیره شرکت بازیافت

شهرداری های شهرستان فلاورجان از سال 1392 تا 1393

14- مشاور عالی شهردار و مدیر سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

شهرداری فولادشهر از 1393 تا 1394

15- شهردار

شهر سین برخوار از سال 1394 تا 1396

16- شهردار

شهر زاینده رود از 1396/07/02 تاکنون

ارتباط با شهردار

شما عزیزان میتوانید جهت ارتباط با شهردار از طریق تماس با دفتر شهردار گرفتن وقت دیدار روز های دوشنبه هر هفته اقدام نمایید.

همچنین از طریق ارسال رایان نامه و یا ارسال پیامک به شماره 3000101717 میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر