چهارشنبه, 28 شهريور 1397
         

جلسه مشترك شهردار با مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان

جلسه مشترک شهردار زاینده رود با مدیرعامل سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان درخصوص تعامل و بررسی طرح های عمرانی و شهرسازی شهرداری


.: پورتال شهرداری زاینده رود:.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211