چهارشنبه, 28 شهريور 1397
         

جلسه مشترك امام جمعه،شهردار، اعضای شورا با ریاست اداره كتابخانه های عمومی شهرستان لنجان
97/2/20

جلسه مشترک امام جمعه،شهردار، اعضای شورا با ریاست اداره کتابخانه های عمومی شهرستان لنجان درخصوص بررسی مشکلات کتابخانه شهر زاینده رود


.: پورتال شهرداری زاینده رود:.
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211