23ام آذر 1398

بازدید از شرکت کاسپین پودر

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر زاینده رود از شرکت کاسپین پودر فولاد واقع در شهرک صنعتی شهر زاینده رود
2ام دی 1398

معرفی‌پروژه مشارکتی شهرداری زاینده رود و شرکت سهامی ذوب آهن

فاز اول اجرای عملیات آرماتور بندی وقالب بندی ، بتون ریزی پل
2ام دی 1398

معرفی پروژه های شهرداری

بازدید مهندس توکلی شهردار زاینده رود از روند اجرای آسفالت معابر سطح شهر
2ام دی 1398

معرفی پروژه های شهرداری

بازدید مهندس توکلی شهردار زاینده رود از روند اجرای شبکه فاضلاب درسطح شهر
2ام دی 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آماده سازی و خط کشی سالن ورزشی شهرداری زاینده رود جهت مسابقات فوتسال جام شهدای شهر زاینده رود و باغشاد توسط واحد خدمات شهری
2ام دی 1398

تجلیل از خیر مشارکتی ساخت غسالخانه

شرح گزارش از روند فعالیتهای عمرانی درجلسه مشترک شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر با جمعی از معتمدین شهر زاینده رود و تجلیل از خیرپروژه مشارکتی شهرداری […]
2ام دی 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آیین کلنگ زنی فازدوم آرامستان بهشت فاطمه شهر زاینده رود باحضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین شهر زاینده رود ?شرح مختصراز گزارش […]
2ام دی 1398

کلنگ زنی فاز دوم آرامستان بهشت فاطمه

آیین کلنگ زنی فازدوم آرامستان بهشت فاطمه شهر زاینده رود باحضور شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین شهر زاینده رود
2ام دی 1398

معرفی پروژه های شهرداری

اجرای پروژه غسالخانه آرامستان #بهشت_فاطمه شهرزاینده رود