5ام اسفند 1398

انتخابات سرمایه گذاری عظیم ملت ایران است

5ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
5ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

اجرای پروژه پارک شهدای گمنام شهر زاینده رود
5ام اسفند 1398

عوارض خودرو

شهروندان گرامی پرداخت عوارض سالیانه خودرو کمکی است برای آبادانی شهر و عدم پرداخت به موقع آن مشمول جریمه می باشد.
5ام اسفند 1398

روز مهندس گرامی باد

5ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود
5ام اسفند 1398

حضور در انتخابات

حضور مردم شهر زاینده رود در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
5ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

تکمیل پروژه وآماده سازی نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال شهر زاینده رود توسط گروه امانی شهرداری زاینده رود
6ام اسفند 1398

راه حل پیشگیری از بیماری کرونا