16ام فروردین 1399

علائم مسدود بودن مسیرهای دسترسی به شهر زاینده رود

طلاع رسانی و نصب بنر در سطح شهر زاینده رود و علائم مسدود بودن مسیرهای دسترسی به شهر زاینده رود توسط واحد روابط عمومی و خدمات […]
16ام فروردین 1399

روز طبیعت در شهر زاینده رود

16ام فروردین 1399

روز طبیعت در شهر زاینده رود

16ام فروردین 1399

روز طبیعت در شهر زاینده رود

16ام فروردین 1399

روز طبیعت در شهر زاینده رود

16ام فروردین 1399

? سلامتی این روزهایمان در رعایت فاصله ۱/۵متریاست

20ام فروردین 1399

سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان تبریک و تهنیت باد

20ام فروردین 1399

در خانه بمانیم و از بودن در کنار هم لذت ببریم.

20ام فروردین 1399

ضدعفونی محلات سطح شهر

ضدعفونی محلات سطح شهر دردو شیفت صبح و شب توسط واحد آتش نشانی شهرداری زاینده رود