8ام اردیبهشت 1399

دیدار معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان لنجان

دیدار معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان لنجان با شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر زاینده رود درخصوص بررسی موضوعات و تعامل وهمکاری موضوعات اجتماعی شهر و […]
8ام اردیبهشت 1399

نظافت سطح شهر زاینده رود

فعالیت گروهی، پاکسازی و نظافت توسط کارگران زحمتکش واحد خدمات شهری در سطح شهر زاینده رود
8ام اردیبهشت 1399

بازدید از کارگاه تولیدی لباس بیمارستانی،بهداشتی

بازدید شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر زاینده رود بهمراه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی شهرستان لنجان،کلانتری چمگردان،بسیج خواهران از کارگاه تولیدی در راستای دوخت لباس بیمارستانی،بهداشتی،ودوخت ملزومات […]
13ام اردیبهشت 1399

نهم اردیبهشت روز جهانی روانشناس و مشاور گرامی باد

13ام اردیبهشت 1399

معرفی پروژه های شهرداری

تسطیح ،آماده سازی قطعات پروژه #بهشتفاطمهشهرزایندهرود توسط واحد خدمات شهری و موتوری شهرداری زاینده رود
13ام اردیبهشت 1399

نهم اردیبهشت سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای اسلامی و روز شوراها گرامی باد

13ام اردیبهشت 1399

معرفی پروژه های شهرداری

اجرای پروژه محوطه سازی پارک شهدای گمنام شهر زاینده رود
13ام اردیبهشت 1399

آسفالت و روشنایی مسکن مهر شهر زاینده رود

طی پیگیری های شهرداری و شورای اسلامی و بنا به درخواست ساکنین مسکن مهر شهر زاینده رود درخصوص آسفالت و روشنایی، با توجه به برگزاری جلسه […]
13ام اردیبهشت 1399

دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس گرامی باد