شهرداری

تاریخچه شهرداری

شهر زاینده رود در سال 1379 با عنایت به ردیف 3 مصوب شماره 15288/ت 21357ک کمیسیون دفاعی هیات محترم دولت و طی مصوبه شماره 34/1/11112- 27/10/79 در سال 1379 از ادغام 5 محله پراکنده به نامهای باباشیخعلی ، بیستجان ، بهجت آباد ، کله مسلمان و کله مسیح تشکیل و بواسطه عبور رودخانه زاینده رود از سراسر طول این شهر نام آن زاینده رود گزارده شد.

درجه شهرداری زاینده رود در حال حاضر 5 می باشد.

معرفی شهرداران شهر زاینده رود

درباره شهردار

shahrdar_7_aliakbar_mahmoodi

علی اکبر محمودی

مدارک تحصیلی :
فوق لیسانس علوم سیاسی

سوابق شغلی :

1- شهرداری سمیرم

از سال 1373 تا 1382

2- کارمند / معاونت / سرپرست شهرداری

شهرداری بهارستان از سال 1382 تا 1386

3- شهرداری سجزی

از سال 1386 تا شهریور 1386

4- معاون فرمانداری سمیرم

از شهریور 1386 تا شهریور 1390

5- شهردار

شهر چمگردان از شهریور 1390 تا شهریور 1392

6- شهردار

شهر درچه از شهریور 1392 تا آبان 1396

7- شهردار

شهر دیزیچه از آبان 1396 تا تیر 1400

8- شهردار

شهر زاینده رود از تیر 1400 تاکنون

ارتباط با شهردار

شما عزیزان میتوانید جهت ارتباط با شهردار از طریق تماس با دفتر شهردار گرفتن وقت دیدار روز های دوشنبه هر هفته اقدام نمایید.

همچنین از طریق ارسال رایان نامه و یا ارسال پیامک به شماره 3000101717 میتوانید نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

معرفی اعضای شورای اسلامی شهر