18ام شهریور 1400

💠جلسه مشترک مهندس محمودی شهردار زاینده رود ،شورای اسلامی، کارشناسان شهرداری، با امام جمعه محترم شهر زاینده رود

18ام شهریور 1400

✅ خدمتی ماندگار ✅ شروع فاز دوم اجرای پروژه میدان ورودی شهر زاینده رود از سمت چمگردان

18ام شهریور 1400

💠 نشست صمیمی مهندس محمودی شهردار زاینده رود با آتش نشانان و رانندگان زحمتکش شهرداری

17ام شهریور 1400

مناقصه

17ام شهریور 1400

💠 جلسه مشترک مهندس محمودی شهردار زاینده رود، شورای اسلامی شهر با ریاست و مسؤلین محترم اداره مخابرات شهرستان لنجان در جهت حل مشکلات ساکنین مسکن مهر و اجرای تقویت شبکه اینترنت و مشکلات مخابراتی سطح شهر

17ام شهریور 1400

💠 جلسه مشترک مهندس محمودی شهردار زاینده رود ، شورای اسلامی شهر، با ریاست و مسؤلین محترم هیأت ورزش زور خانه ای شهرستان و باستانی کاران و پیشکسوتان ورزش زور خانه ای شهر زاینده رود

17ام شهریور 1400

💠 دیدار فرماندهی محترم کلانتری ۱۵ چمگردان با مهندس محمودی شهردار زاینده رود در جهت بررسی مشکلات و تعامل و همکاری

17ام شهریور 1400

💠 دیدار مهندس محمودی شهردار زاینده رود و مسؤل امور حقوقی شهرداری با ریاست و دادستان محترم دادگستری شهرستان لنجان

17ام شهریور 1400

فعالیت نیروهای زحمتکش واحد فضای سبز شهرداری زاینده رود

17ام شهریور 1400

💠 بازدید مهندس محمودی شهردار زاینده رود و اعضای شورای اسلامی از روند اجرای پروژه مجتمع خدماتی ، رفاهی ،تفریحی،بین راهی زاینده رود

17ام شهریور 1400

💠 جلسه مشترک مهندس محمودی شهردار زاینده رود، اعضای شورای اسلامی، با ریاست و مسؤلین محترم اداره آبفا شهرستان‌ لنجان ،در خصوص بررسی مشکلات آب و فاضلاب در سطح شهر

17ام شهریور 1400

💠 نشست صمیمی و تجلیل از خیر محترم پروژه مشارکتی شهرداری، حاج ایرج کریمی در ساخت غسالخانه آرامستان بهشت فاطمه شهر زاینده رود با حضور مهندس محمودی شهردار زاینده رود، اعضای شورای اسلامی

13ام شهریور 1400

فعالیت پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری شهرداری جهت انتقال آب به آرامستان محله بیستجان

11ام شهریور 1400

جلسه مشترک مهندس محمودی شهردار زاینده رود و کارشناسان شهرداری با ریاست محترم بنیاد مسکن شهرستان لنجان

11ام شهریور 1400

💠 جلسه مهندس محمودی شهردار زاینده رود و شورای اسلامی با ریاست محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان در خصوص نصب زمین چمن مصنوعی فوتبال و بررسی مسائل ورزشی شهر