21ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
16ام شهریور 1398

مراسم شیرخوارگان حسینی

برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی با حضور بانوان در محل مصلی شهر زاینده رود
16ام شهریور 1398

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود

خیابان گلستان شهدا و امامزاده
16ام شهریور 1398

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود

خیابان گلستان شهدا و امامزاده
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

فاز دوم پروژه زمین چمن مصنوعی فوتبال توسط گروه امانی شهرداری
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر شهر زاینده رود
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

دیوارچینی پروژه بلوار باغشاد به زاینده رود
13ام شهریور 1398

جلسه ستاد اربعین حسینی

جلسه هماهنگی ستاد اربعین حسینی ۹۸ شهرزایندهرود
13ام شهریور 1398

برگزاری میز خدمت به مناسبت هفته دولت

میز خدمت به مناسبت هفته دولت و اختتامیه اردوی جهادی شهید ابراهیم خلیلی باحضور امام جمعه، شهردار، شورای اسلامی شهر و فرمانده کلانتری ۱۵ چمگردان ، […]
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر محلات سطح شهر
13ام شهریور 1398

دیدار از خانواده شهید جعفر صدرایی

دیدارامام جمعه،شهردار،شورای اسلامی شهر زاینده رود،فرمانده کلانتری ۱۵ چمگردان و فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای باخانواده شهید جعفر صدرایی
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

دیوارچینی بلوار زاینده رود به باغشاد
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر محلات سطح شهر
13ام شهریور 1398

معرفی پروژه های شهرداری

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود