25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن پمپ بنزین

ضد عفونی کردن پمپ بنزین توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن بانک صادرات

ضد عفونی کردن بانک صادرات توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن واحد آتش نشانی

ضد عفونی کردن واحد آتش نشانی توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن مساجد سطح شهر زاینده رود

ضد عفونی کردن مساجد سطح شهر زاینده رود توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن خانه های بهداشت شهر زاینده رود

ضد عفونی کردن خانه های بهداشت شهر زاینده رود توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن دفاتر بیمه شهر زاینده رود

ضد عفونی کردن دفاتر بیمه شهر زاینده رود توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن ایستگاه های اتوبوس سطح شهر

ضد عفونی کردن ایستگاه های اتوبوس سطح شهر توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

۲۲اسفندماه سالروز بزرگداشت شهدا گرامی باد.

25ام اسفند 1398

#در_خانه_بمانیم

25ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

جلسه ستاد مدیریت بحران و مبارزه با بیماری کرونا

تشکیل جلسه فوق العاده قرارگاه فرهنگی و ستاد مدیریت بحران و مبارزه با بیماری کرونا(کوید۱۹) باحضور امام جمعه، شهرداران و شورای اسلامی شهرهای زاینده رود و […]
25ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

زیرسازی معابر سطح شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

جدولکاری پروژه بلوار سردار شهید سلیمانی
25ام اسفند 1398

سالروز وفات حضرت زینب(س) برتمام شیعیان تسلیت باد.

25ام اسفند 1398

ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد.