25ام اسفند 1398

تخفیفات و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

25ام اسفند 1398

غرس نهال میوه به مناسبت روز درختکاری

غرس نهال میوه باحضور شهردار، ریاست شورای اسلامی شهر، مسئول دفتر امام جمعه، شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

ضدعفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا

ضد عفونی کردن شهرداری توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

آسفالت معابر سطح شهر

فعالیت پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری شهرداری جهت استقبال از نوروز ۹۸درسطح شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

فعالیت پرسنل خدمات شهری

فعالیت پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری شهرداری جهت استقبال از نوروز ۹۹ درسطح شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

روز درختکاری گرامی باد

25ام اسفند 1398

ضدعفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا

ضد عفونی کردن مراکز عمومی سطح شهر توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضدعفونی کردن مراکز عمومی جهت پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا

ضد عفونی کردن پارک ها و اسباب بازی های سطح شهر توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع […]
25ام اسفند 1398

ضدعفونی کردن مراکز عمومی پیشگیری بیماری ویروسی کرونا

ضد عفونی کردن مدارس سطح شهر توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضدعفونی کردن اماکن جهت پیشگیری از بیماری ویروسی کرونا

ضد عفونی کردن خانه های بهداشت شهر زاینده رود توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود
25ام اسفند 1398

تعطیلی سالن ورزشی شهرداری زاینده رود

تعطیلی سالن ورزشی شهرداری زاینده رود به علت شیوع ویروس کرونا
25ام اسفند 1398

راه های مقابله با پیشگیری از ویروس کرونا

10ام اسفند 1398

ضدعفونی کردن اماکن عمومی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا

پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا