16ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

دیوارچینی بلوار پیامبر اعظم(ص)
16ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

فعالیت گروه امانی شهرداری تکمیل پروژه زمین چمن مصنوعی فوتبال
16ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

بازدید مهندس توکلی شهردار زاینده رود از آسفالت محله کله مسیح
16ام مهر 1398

دیدار از آسایشگاه سالمندان

دیدار شهردار،رئیس شورای اسلامی شهر، فرمانده حوزه مقاومت بسیج امام خامنه ای،کارشناسان و امور بانوان شهرداری از آسایشگاه سوگند به مناسبت روز سالمندان
16ام مهر 1398

جلسه مشترک پروژه گردشگری محلات جنوب شهرزاینده رود

جلسه مشترک شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر وکارشناسان شهرداری زاینده رود،ریاست بنیادمسکن شهرستان لنجان با سرمایه گذاران و مهندسین مشاور طراح پروژه گردشگری محلات جنوب شهرزاینده رود
16ام مهر 1398

جلسه مشترک هماهنگی وبرنامه ریزی برنامه های فرهنگی در شهر زاینده رود

جلسه مشترک شهردار،اعضای شورای اسلامی شهر ، مسئول دفتر امام جمعه ،فرمانده حوزه بسیج امام خامنه ای با مدیر مجموعه فرهنگی دختران آسمانی جهت هماهنگی وبرنامه […]
16ام مهر 1398

جلسه مشترک بررسی طرح اراضی شهر زاینده رود

جلسه مشترک و بازدید مهندس سیدمجتبی گلستانه مدیر منطقه دو عملیات انتقال گاز ایران بهمراه معاونین فنی و حقوقی با حضورشهردار و ریاست شورای اسلامی شهر […]
16ام مهر 1398

استقبال از کاروان هدایاء زائرین اربعین حسینی

استقبال از کاروان هدایاء و نذورات مردمی به زائرین اربعین حسینی درموکب الشهداءشهرستان لنجان در شهر زاینده رود
16ام مهر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

آسفالت محله کله مسیح