1ام آذر 1399

بازدید از پروژه های عمرانی

اجرای بنای ساختمان تطهیر و غسالخانه وتجهیز مصالح ساختمانی تهیه شده توسط خیرین و فعالیت جمعی کارگران شهرداری زاینده رود در پروژه آرامستان بهشت فاطمه
1ام آذر 1399

بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید ریاست شورا و معاون شهرداری از محل احداث پروژه فضای سبز، پارک بازی کودکان درمرحله فردیس شهر زاینده رود توسط واحد خدمات شهری شهرداری
1ام آذر 1399

بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید ریاست شورای اسلامی و معاون شهرداری زاینده رود از دیوار چینی معابر پرخطر
1ام آذر 1399

بازدید از پروژه های عمرانی

بازدید ریاست شورای اسلامی و معاون شهرداری از اجرای بنای ساختمان تطهیر و غسالخانه وتجهیز مصالح ساختمانی تهیه شده توسط خیرین و فعالیت جمعی کارگران شهرداری […]
1ام آذر 1399

جلسه مشترک بررسی و پیگیری مشکلات شهر

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر، معاون و کارشناسان شهرداری درخصوص بررسی و پیگیری مشکلات شهر و شهرداری زاینده رود
1ام آذر 1399

مساعدت به دانش آموزان بی بضاعت تحت پوشش بهزیستی

1ام آذر 1399

۲۴ آبان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد

1ام آذر 1399

تعطیلی سانس های سالن ورزشی

1ام آذر 1399

هفته دیابت گرامی باد