30ام مرداد 1398

شهر زاینده رود در جشن و شادی

برگزاری جشن عید سعید غدیرخم در محل پارک استاد شهریار
30ام مرداد 1398

همایش پیاده روی خانوادگی

همایش پیاده روی خانوادگی در شهر زاینده رود به مناسبت عید سعید غدیرخم
30ام مرداد 1398

جشن عید سعید غدیر خم

جشن عید سعید غدیر خم باحضور امام جمعه،شهردار و شورای اسلامی شهر،شهروندان و قرعه کشی واهداء ۱۰ سفر مشهد مقدس به شرکت کنندگان در همایش پیاده […]
30ام مرداد 1398

دیدار از خانواده شهدای سادات

دیدارامام جمعه،شهردار،اعضای شورای اسلامی شهرزاینده رودباخانواده های شهدای سادات شهر(شهید سید مصطفی موسوی زاده ) به مناسبت روزعیدغدیرخم
30ام مرداد 1398

جشن عید سعید غدیرخم

جشن عید سعید غدیر خم در مسجد جامع محله کله مسیح شهر زاینده رود
31ام مرداد 1398

جشن عید غدیر خم

مراسم جشن عید غدیر خم در مسجد جامع بهجت آباد شهر زاینده رود
31ام مرداد 1398

دیدار از آزاده سرافراز شهر زاینده رود

دیدار امام جمعه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر زاینده رود از آقای علی اکبر سلیمانی آزاده سرافراز میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس
31ام مرداد 1398

بازدید از پروژه تقویت شبکه برق رسانی محلات جنوب

بازدید امام جمعه، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از اجرای پروژه تقویت شبکه برق رسانی به محلات جنوب شهر زاینده رود با همکاری اداره برق […]
31ام مرداد 1398

بازدید از زیرسازی پروژه بلوار به شهر باغشاد

بازدید مهندس توکلی شهردار زاینده رود و رئیس شورای اسلامی شهر از زیرسازی پروژه بلوار به شهر باغشاد