25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن خانه های بهداشت شهر زاینده رود

ضد عفونی کردن خانه های بهداشت شهر زاینده رود توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن مساجد سطح شهر زاینده رود

ضد عفونی کردن مساجد سطح شهر زاینده رود توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن واحد آتش نشانی

ضد عفونی کردن واحد آتش نشانی توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن بانک صادرات

ضد عفونی کردن بانک صادرات توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن پمپ بنزین

ضد عفونی کردن پمپ بنزین توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
25ام اسفند 1398

امسال بهار در خانه بمانیم

برای جلوگیری از ابتلا به کرونا، زمستان امسال را در خانه خود بهار کنیم نه در جاده‌ها و شهرهای دیگر
25ام اسفند 1398

سالروز شهادت سردار شهید عبدالحسین برونسی گرامی باد.

25ام اسفند 1398

#در_خانه_بمانیم

25ام اسفند 1398

جمع آوری نخاله های سطح شهر

فعالیت پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری شهرداری جهت استقبال از نوروز ۹۹ درسطح شهر زاینده رود