27ام اسفند 1398

استقبال نوروز 99

زیباسازی و کاشت گل فصل توسط واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود
27ام اسفند 1398

استقبال نوروز 99

فعالیت پرسنل زحمت کش واحد خدمات شهری شهرداری جهت استقبال از نوروز ۹۹ درسطح شهر زاینده رود- جمع آوری نخاله های سطح شهر
27ام اسفند 1398

ثبت نام درطرح غربالگری

به منظورپیشگیری ،شناسایی ومراقبت افرادجامعه درمقابل بیماری کرونا ضرورت دارد تمامی افراد جامعه جهت ثبت نام درطرح غربالگری سلامت به آدرس سایت سلامت salamat.gov.ir مراجعه ونسبت […]
28ام اسفند 1398

معرفی پروژه های شهرداری

بازدید شهردار از نصب تابلوی شهدای شهر زاینده رود توسط واحدخدمات شهری
28ام اسفند 1398

ضد عفونی کردن مراکز عمومی سطح شهر

ضد عفونی کردن مراکز عمومی سطح شهر توسط ستاد مدیریت بحران و واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا
28ام اسفند 1398

استقبال نوروز 99

فعالیت واحد فضای سبز شهرداری زاینده رود
28ام اسفند 1398

استقبال نوروز 99

زیباسازی و کاشت گل فصل توسط واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود
28ام اسفند 1398

کرونا در کمین است

لطفاً در خانه بمانید
28ام اسفند 1398

از تجمع در آرامستانها جداً خودداری کنید