23ام آذر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

اجرای شبکه برق رسانی و نصب ترانس برق آرامستان بهشت فاطمه شهر زاینده رود بامشارکت شهرداری و اداره برق شهرستان لنجان
23ام آذر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

فاز دوم لوله گذاری آبرسانی آب آشامیدنی و آب فضای سبز پروژه آرامستان #بهشت_فاطمه شهرزاینده رود توسط واحد خدمات شهری شهرداری زاینده رود به طول ۴۵۰۰متر […]
23ام آذر 1398

معرفی پروژه های شهرداری

فاز اول اجرای عملیات آرماتور بندی وقالب بندی ، بتون ریزی پل میدان ورودی
23ام آذر 1398

بازدید شهردار از پروژه های عمرانی

بازدید شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر،مسئولین دفترفنی ، مدیریت بحران ،حقوقی شهرداری از پروژه های عمرانی ،خدمات شهری شهر زاینده رود
23ام آذر 1398

جلسه مشترک درخصوص اصلاح شبکه برق

جلسه مشترک شهردار، شورای اسلامی شهر زاینده رود ، ریاست وکارشناسان اداره برق شهرستان‌لنجان وکارشناسان شهرداری درخصوص اصلاح شبکه برق درمسیر پروژه بلوار ورودی غربی شهر […]
23ام آذر 1398

جلسه مشترک درخصوص بررسی مشکلات شهر زاینده رود

جلسه مشترک شهردار، شورای اسلامی شهر زاینده رود با مهندس طاهر معاون بازآفرینی شهری و مسکن و مهندس بنائیان معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه […]
23ام آذر 1398

بازدید از مجتمع خدماتی، رفاهی، تفریحی، بین راهی زاینده رود

بازدید ریاست شورای اسلامی شهر،مسئولین دفترفنی ، مدیریت بحران ،حقوقی شهرداری از روند اجرا پروژه مجتمع خدماتی ، رفاهی ،تفریحی،بین راهی زاینده رود
23ام آذر 1398

جلسه مشترک با مدیریت تصفیه خانه پمپاژخانه جنوب شهر زاینده رود

جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی شهر ومعاونت شهرداری زاینده رود بامدیریت جدید تصفیه خانه و پمپاژخانه واقع درجنوب شهر زاینده رود
23ام آذر 1398

بازدید از اجرای آسفالت معابر سطح شهر

بازدیداعضای شورای اسلامی شهر از اجرای آسفالت معابر سطح شهر زاینده رود